Tag: รับทำบัญชีขุนยวม

รับทำบัญชีขุนยวม รับยื่นภาษีอากรขุนยวม ตรวจสอบบัญชีขุนยวม รับปิดงบการเงินขุนยวม รับตรวจสอบบัญชีขุนยวม ทำบัญชีขุนยวม รับวางระบบบัญชีขุนยวม รับวางระบบบัญชีขุนยวม รับทำบัญชีขุนยวม วางระบบบัญชีขุนยวม รับตรวจสอบบัญชีขุนยวม

By: | Post date: July 18, 2018 | Comments: No Comments
Posted in categories: รับทำบัญชี
Tags: , , , , , , ,

วางระบบบัญชีขุนยวม รับทำบัญชีขุนยวม ทำบัญชีขุนยวม รับตรวจสอบบัญชีขุนยวม รับตรวจสอบบัญชีขุนยวม รับวางระบบบัญชีขุนยวม รับปิดงบการเงินขุนยวม ตรวจสอบบัญชีขุนยวม รับวางระบบบัญชีขุนยวม รับยื่นภาษีอากรขุนยวม รับทำบัญชีขุนยวมขุนยวม เมืองปอน แม่เงา แม่ยวมน้อย แม่กิ๊ แม่อูคอ บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น […]