Tag: รับทำบัญชีทุ่งฝน

ตรวจสอบบัญชีทุ่งฝน รับวางระบบบัญชีทุ่งฝน วางระบบบัญชีทุ่งฝน รับทำบัญชีทุ่งฝน รับตรวจสอบบัญชีทุ่งฝน รับปิดงบการเงินทุ่งฝน รับตรวจสอบบัญชีทุ่งฝน รับทำบัญชีทุ่งฝน ทำบัญชีทุ่งฝน รับวางระบบบัญชีทุ่งฝน รับยื่นภาษีอากรทุ่งฝน

By: | Post date: July 18, 2018 | Comments: No Comments
Posted in categories: รับทำบัญชี
Tags: , , , , , , ,

ตรวจสอบบัญชีทุ่งฝน รับวางระบบบัญชีทุ่งฝน รับตรวจสอบบัญชีทุ่งฝน รับปิดงบการเงินทุ่งฝน รับทำบัญชีทุ่งฝน รับทำบัญชีทุ่งฝน รับยื่นภาษีอากรทุ่งฝน ทำบัญชีทุ่งฝน รับวางระบบบัญชีทุ่งฝน รับตรวจสอบบัญชีทุ่งฝน วางระบบบัญชีทุ่งฝนทุ่งฝน นาทม นาชุมแสง ทุ่งใหญ่ บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, […]