Tag: รับทำบัญชีบ้านไร่

รับยื่นภาษีอากรบ้านไร่ วางระบบบัญชีบ้านไร่ รับตรวจสอบบัญชีบ้านไร่ ทำบัญชีบ้านไร่ ตรวจสอบบัญชีบ้านไร่ รับปิดงบการเงินบ้านไร่ รับวางระบบบัญชีบ้านไร่ รับทำบัญชีบ้านไร่ รับทำบัญชีบ้านไร่ รับตรวจสอบบัญชีบ้านไร่ รับวางระบบบัญชีบ้านไร่

By: | Post date: July 18, 2018 | Comments: No Comments
Posted in categories: รับทำบัญชี
Tags: , , , , , , ,

รับตรวจสอบบัญชีบ้านไร่ รับวางระบบบัญชีบ้านไร่ ทำบัญชีบ้านไร่ ตรวจสอบบัญชีบ้านไร่ รับปิดงบการเงินบ้านไร่ วางระบบบัญชีบ้านไร่ รับตรวจสอบบัญชีบ้านไร่ รับทำบัญชีบ้านไร่ รับทำบัญชีบ้านไร่ รับวางระบบบัญชีบ้านไร่ รับยื่นภาษีอากรบ้านไร่*ประดู่ยืน บ้านใหม่คลองเคียน *ลานสัก ห้วยแห้ง บ้านไร่ เมืองการุ้ง หนองบ่มกล้วย วังหิน หูช้าง *สุขฤทัย ทัพหลวง บ้านบึง *ห้วยคต แก่นมะกรูด เจ้าวัด คอกควาย *ป่าอ้อ หนองจอก บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) […]