Tag: รับทำบัญชียโสธร

ทำบัญชียโสธร ตรวจสอบบัญชียโสธร รับวางระบบบัญชียโสธร รับตรวจสอบบัญชียโสธร รับทำบัญชียโสธร รับทำบัญชียโสธร รับวางระบบบัญชียโสธร วางระบบบัญชียโสธร รับปิดงบการเงินยโสธร รับยื่นภาษีอากรยโสธร รับตรวจสอบบัญชียโสธร

By: | Post date: July 18, 2018 | Comments: No Comments
Posted in categories: รับทำบัญชี
Tags: , , , , , , ,

รับตรวจสอบบัญชียโสธร รับปิดงบการเงินยโสธร วางระบบบัญชียโสธร รับวางระบบบัญชียโสธร รับทำบัญชียโสธร ตรวจสอบบัญชียโสธร รับวางระบบบัญชียโสธร รับตรวจสอบบัญชียโสธร รับยื่นภาษีอากรยโสธร รับทำบัญชียโสธร ทำบัญชียโสธร บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เพิ่ม, ลดสาขา, เลิกกิจการ […]