Tag: รับทำบัญชีสร้างคอม

รับปิดงบการเงินสร้างคอม รับทำบัญชีสร้างคอม รับทำบัญชีสร้างคอม รับวางระบบบัญชีสร้างคอม ตรวจสอบบัญชีสร้างคอม รับตรวจสอบบัญชีสร้างคอม ทำบัญชีสร้างคอม รับตรวจสอบบัญชีสร้างคอม วางระบบบัญชีสร้างคอม รับวางระบบบัญชีสร้างคอม รับยื่นภาษีอากรสร้างคอม

By: | Post date: July 18, 2018 | Comments: No Comments
Posted in categories: รับทำบัญชี
Tags: , , , , , , ,

ทำบัญชีสร้างคอม รับทำบัญชีสร้างคอม รับทำบัญชีสร้างคอม วางระบบบัญชีสร้างคอม รับวางระบบบัญชีสร้างคอม รับตรวจสอบบัญชีสร้างคอม รับตรวจสอบบัญชีสร้างคอม ตรวจสอบบัญชีสร้างคอม รับยื่นภาษีอากรสร้างคอม รับวางระบบบัญชีสร้างคอม รับปิดงบการเงินสร้างคอมสร้างคอม บ้านหินโงม บ้านโคก นาสะอาด เชียงดา บ้านยวด บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น […]