Tag: รับทำบัญชีสามชุก

รับทำบัญชีสามชุก รับวางระบบบัญชีสามชุก รับวางระบบบัญชีสามชุก รับทำบัญชีสามชุก ทำบัญชีสามชุก รับปิดงบการเงินสามชุก วางระบบบัญชีสามชุก รับยื่นภาษีอากรสามชุก ตรวจสอบบัญชีสามชุก รับตรวจสอบบัญชีสามชุก รับตรวจสอบบัญชีสามชุก

By: | Post date: July 18, 2018 | Comments: No Comments
Posted in categories: รับทำบัญชี
Tags: , , , , , , ,

รับทำบัญชีสามชุก รับทำบัญชีสามชุก ทำบัญชีสามชุก รับวางระบบบัญชีสามชุก รับปิดงบการเงินสามชุก ตรวจสอบบัญชีสามชุก รับวางระบบบัญชีสามชุก รับตรวจสอบบัญชีสามชุก วางระบบบัญชีสามชุก รับตรวจสอบบัญชีสามชุก รับยื่นภาษีอากรสามชุก*หนองหญ้าไซ *หนองโพธิ์ กระเสียว วังลึก ย่านยาว หนองผักนาก หนองสะเดา *หนองราชวัตร *แจงงาม บ้านสระ สามชุก บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง […]