Tag: รับทำบัญชีเพ็ญ

รับวางระบบบัญชีเพ็ญ รับปิดงบการเงินเพ็ญ รับวางระบบบัญชีเพ็ญ วางระบบบัญชีเพ็ญ รับตรวจสอบบัญชีเพ็ญ รับตรวจสอบบัญชีเพ็ญ ทำบัญชีเพ็ญ ตรวจสอบบัญชีเพ็ญ รับทำบัญชีเพ็ญ รับยื่นภาษีอากรเพ็ญ รับทำบัญชีเพ็ญ

By: | Post date: July 18, 2018 | Comments: No Comments
Posted in categories: รับทำบัญชี
Tags: , , , , , , ,

รับทำบัญชีเพ็ญ รับวางระบบบัญชีเพ็ญ รับทำบัญชีเพ็ญ ทำบัญชีเพ็ญ รับตรวจสอบบัญชีเพ็ญ ตรวจสอบบัญชีเพ็ญ วางระบบบัญชีเพ็ญ รับวางระบบบัญชีเพ็ญ รับตรวจสอบบัญชีเพ็ญ รับยื่นภาษีอากรเพ็ญ รับปิดงบการเงินเพ็ญเตาไห *บ้านยวด เชียงหวาง นาบัว *เชียงดา นาพู่ เพ็ญ บ้านธาตุ *สร้างคอม สร้างแป้น บ้านเหล่า จอมศรี โคกกลาง สุมเส้า บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express […]