Tag: รับทำบัญชีเมืองลำพูน

รับปิดงบการเงินเมืองลำพูน รับยื่นภาษีอากรเมืองลำพูน วางระบบบัญชีเมืองลำพูน รับทำบัญชีเมืองลำพูน ทำบัญชีเมืองลำพูน รับตรวจสอบบัญชีเมืองลำพูน รับวางระบบบัญชีเมืองลำพูน ตรวจสอบบัญชีเมืองลำพูน รับตรวจสอบบัญชีเมืองลำพูน รับทำบัญชีเมืองลำพูน รับวางระบบบัญชีเมืองลำพูน

By: | Post date: July 18, 2018 | Comments: No Comments
Posted in categories: รับทำบัญชี
Tags: , , , , , , ,

รับทำบัญชีเมืองลำพูน รับปิดงบการเงินเมืองลำพูน รับตรวจสอบบัญชีเมืองลำพูน วางระบบบัญชีเมืองลำพูน รับวางระบบบัญชีเมืองลำพูน รับยื่นภาษีอากรเมืองลำพูน ทำบัญชีเมืองลำพูน ตรวจสอบบัญชีเมืองลำพูน รับตรวจสอบบัญชีเมืองลำพูน รับทำบัญชีเมืองลำพูน รับวางระบบบัญชีเมืองลำพูนต้นธง อุโมงค์ *บ้านธิ ในเมือง *ห้วยยาบ หนองช้างคืน ริมปิง บ้านแป้น หนองหนาม เวียงยอง ศรีบัวบาน บ้านกลาง เหมืองจี้ *ห้วยยาบ *บ้านธิ มะเขือแจ้ ป่าสัก เหมืองง่า ประตูป่า บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม […]