Tag: รับทำบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน

รับทำบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน รับตรวจสอบบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน รับวางระบบบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน ตรวจสอบบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน รับปิดงบการเงินเมืองแม่ฮ่องสอน ทำบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน รับยื่นภาษีอากรเมืองแม่ฮ่องสอน วางระบบบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน รับตรวจสอบบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน รับวางระบบบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน รับทำบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน

By: | Post date: July 18, 2018 | Comments: No Comments
Posted in categories: รับทำบัญชี
Tags: , , , , , , ,

รับตรวจสอบบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน รับทำบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน ทำบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน วางระบบบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน รับยื่นภาษีอากรเมืองแม่ฮ่องสอน รับวางระบบบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน รับทำบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน รับวางระบบบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน รับตรวจสอบบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอน รับปิดงบการเงินเมืองแม่ฮ่องสอน ตรวจสอบบัญชีเมืองแม่ฮ่องสอนผาบ่อง ห้วยปูลิง ปางหมู *ปางมะผ้า หมอกจำแป่ ห้วยโป่ง ห้วยผา *สบป่อง จองคำ บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, […]