Tag: รับทำบัญชีแม่ทา

รับยื่นภาษีอากรแม่ทา ทำบัญชีแม่ทา ตรวจสอบบัญชีแม่ทา รับปิดงบการเงินแม่ทา รับตรวจสอบบัญชีแม่ทา รับทำบัญชีแม่ทา รับทำบัญชีแม่ทา รับวางระบบบัญชีแม่ทา รับตรวจสอบบัญชีแม่ทา รับวางระบบบัญชีแม่ทา วางระบบบัญชีแม่ทา

By: | Post date: July 18, 2018 | Comments: No Comments
Posted in categories: รับทำบัญชี
Tags: , , , , , , ,

รับปิดงบการเงินแม่ทา รับตรวจสอบบัญชีแม่ทา ทำบัญชีแม่ทา รับวางระบบบัญชีแม่ทา รับยื่นภาษีอากรแม่ทา วางระบบบัญชีแม่ทา รับตรวจสอบบัญชีแม่ทา รับวางระบบบัญชีแม่ทา รับทำบัญชีแม่ทา ตรวจสอบบัญชีแม่ทา รับทำบัญชีแม่ทาทาปลาดุก ทาสบเส้า ทาขุมเงิน ทาทุ่งหลวง ทาแม่ลอบ ทากาศ บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น […]