Tag: รับวางระบบบัญชีทุ่งยางแดง

วางระบบบัญชีทุ่งยางแดง รับตรวจสอบบัญชีทุ่งยางแดง รับทำบัญชีทุ่งยางแดง รับวางระบบบัญชีทุ่งยางแดง รับปิดงบการเงินทุ่งยางแดง รับยื่นภาษีอากรทุ่งยางแดง ตรวจสอบบัญชีทุ่งยางแดง รับวางระบบบัญชีทุ่งยางแดง รับทำบัญชีทุ่งยางแดง รับตรวจสอบบัญชีทุ่งยางแดง ทำบัญชีทุ่งยางแดง

By: | Post date: July 18, 2018 | Comments: No Comments
Posted in categories: รับทำบัญชี
Tags: , , , , , , ,

ตรวจสอบบัญชีทุ่งยางแดง รับทำบัญชีทุ่งยางแดง รับยื่นภาษีอากรทุ่งยางแดง วางระบบบัญชีทุ่งยางแดง รับวางระบบบัญชีทุ่งยางแดง รับตรวจสอบบัญชีทุ่งยางแดง รับทำบัญชีทุ่งยางแดง ทำบัญชีทุ่งยางแดง รับตรวจสอบบัญชีทุ่งยางแดง รับปิดงบการเงินทุ่งยางแดง รับวางระบบบัญชีทุ่งยางแดงตะโละแมะนา น้ำดำ ปากู พิเทน บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, […]